Κονιάκου Βασιλική

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Τροιάς 2, 113 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 8203 821

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.