Κίσκιρα Μάρθα

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Aν. Προισταμένη Γραμματείας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 470

Τελευταία ενημέρωση: 16-05-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.