ΚΑΜΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 713
Ο Παντελής Καμμάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα τον διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό και τους περιορισμούς που επιβάλλει στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής η παγκοσμιοποίηση. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008-2009) και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2009-2018). Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο κινείται στα πεδία της Δημόσιας Οικονομικής, της Πολιτικής Οικονομίας και της Οικονομικής Ιστορίας. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα: European Economic Review, Explorations in Economic History, Public Choice, Journal of Economic Behavior & Organization, Journal of Comparative Economics κ.α.
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-06-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.