ΓΚΥΠΑΛΗ ΑΡΕΤΗ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 5ος Όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 593
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.