Γκίκα Σοφία

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology)
ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία / MSc in Management Science and Technology
Τηλέφωνο: 210 - 8203 685

Τελευταία ενημέρωση: 19-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.