ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 3ος όροφος

Η Κωνσταντίνα Γεωργίου είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά από το τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ ενώ η μεταδιδακτορική της έρευνα αφορά στη χρήση της παιχνιδοποίησης στην επιλογή προσωπικού. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΠΑ). Έχει εργαστεί στο τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας Beiersdorf Hellas και σε ερευνητικά προγράμματα διαφόρων οργανισμών, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης καριέρας και αναζήτησης εργασίας. Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ΟΠΑ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο University of Liverpool online, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of Selection and Assessment, Journal of Career Development) και πρακτικά συνεδρίων υψηλού κύρους (Academy of Management, Society for Industrial and Organizational Psychology, κ.λπ.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο χώρο της απασχολησιμότητας, της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και της παιχνιδοποίησης.

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.