Διαμαντοπούλου Αναστασία

ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό / Master in Business Administration International - MBA International
Τηλέφωνο: 210 - 8203 662

Τελευταία ενημέρωση: 17-03-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.