Τσολάκου Εύα

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
Διεύθυνση Διοικητικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού
Τηλέφωνο: 210 - 8203 280

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.