ΤΡΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σε άδεια ανατροφής τέκνου
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 95, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 820

Η Εμμανουέλα Τρούλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Δίκαιο Επιχειρήσεων Νέας Τεχνολογίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Διατελεί Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ από τον Φεβρουάριο του 2017. To 2016 ανέλαβε, ως Expert, την εκπόνηση μελέτης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλ.  Study “Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593796/EPRS_STU(2016)593796_EN.pdf> [σελ. 12-69].

Διετέλεσε Εισηγήτρια-Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έως τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ είχε ήδη υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ως Ειδικός Επιστήμονας, Προϊσταμένη και Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας από το 2006. Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και πριν από αυτή, χειρίστηκε μια μεγάλη σειρά μεγάλων υποθέσεων σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας (μεταξύ άλλων αγορές φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων) και των τραπεζών. Κατά το ίδιο διάστημα, εκπροσώπησε την αρχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού, του OECD και της UNCTAD.

Κατέχει Μεταπτυχιακό (Μάστερ, LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης και Διδακτορικό (Dr. Juris) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Η διδακτορική της διατριβή έχει δημοσιευθεί στη Γερμανία, ενώ άρθρα, συμβολές και εργασίες της σε βιβλία και περιοδικά της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Αμερικής. Έχει διδάξει εμπορικό και ασφαλιστικό δίκαιο στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πειραιώς, ενώ εξελέγη Λέκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο, το 2010 και Επίκουρη Καθηγήτρια του ίδιου τμήματος το 2018.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Οκτώβριο του 1998, καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου Νέας Υόρκης (New York Bar) από τον Μάρτιο του 2004. Έχει εργαστεί σε δικηγορικές εταιρείες στο Μόναχο και στην Αθήνα και ειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ιδίως δικαίου του ανταγωνισμού, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και προσωπικών δεδομένων. Μιλά Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-05-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.