Σωτηρόπουλος Θανάσης

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Θυρωρείο κεντρικού κτηρίου (πρωινή βάρδια)
Τηλέφωνο: 210 - 8203 200

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.