ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 561

Ο Γιάννης Σπανός είναι Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και ανταγωνιστικότητας, και οργανωσιακής αλλαγής, θέματα που διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΟΠΑ. Επιπλέον, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Έχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στην Καινοτομία» που έχει εκδοθεί και χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο Γ. Σπανός έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Strategic Management Journal, Journal of Management, Research Policy, Information & Management, Technovation, R&D Management, Journal of Technology Transfer, Journal of Knowledge Management, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, και European Management Journal.

Είναι επίσης κριτής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά, όπως το  Research Policy, Organization Studies, Journal of Management Studies, Scottish Journal of Political Economy, Journal of Business Venturing, European Journal of Information Systems, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Cahier du Management Technologique, Academy of Management Review. Επίσης υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Organization Studies και International Journal of Business Environment.

Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές του δραστηριότητες, ο Γιάννης Σπανός έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό έργων σε άμεση συνάρτηση με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, πολλά εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Έχει εμπειρία σε έρευνες μεγάλης κλίμακας που συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιώντας προχωρημένα στατιστικά & οικονομετρικά μοντέλα, όπως Structural Equation Modeling, panel και choice models.

Τέλος, από το 1995 έως το 2010 υπήρξε εξωτερικός σύμβουλος και συμμετείχε  ενεργά στις δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, που ως μέλος του δικτύου αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Κέντρων, στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-02-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.