ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 477

Ο Σπύρος Παγκράτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική. Διετέλεσε στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας όπου εργάστηκε στη Διεύθυνση Ανάλυσης Συστημικών Κινδύνων του τομέα Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο πλαίσιο ομάδας οικονομικών μελετών συνέβαλε στην ανάπτυξη υποδειγμάτων μέτρησης χρηματοπιστωτικών κινδύνων, στη συγγραφή της εξαμηνιαίας έκθεσης της Τράπεζας της Αγγλίας σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Report) και διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας του συμβουλευτικού οργάνου σε θέματα εμπορικής ακίνητης περιουσίας (Bank of England Property Forum). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο London School of Economics υπό την επίβλεψη του Hyun Song Shin. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής. Έχει δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά όπως τα: Journal of Empirical Finance, Financial Management, Economica, International Journal of Central Banking, Journal of International Money and Finance. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο London School of Economics και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

  • “Limits to arbitrage and CDS-bond dynamics around the financial crisis,” (with G. Chalamandaris), 2019, Journal of Empirical Finance, https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2019.10.003
  • “Are banks using leverage to target return on equity? Evidence from the US and the EU,” (with E. Louri & E. Karakatsani), 2019, Oxford Economic Papers, forthcoming
  • “Bank capital buffers in a dynamic model,” (with J. Mankart & A. Michaelides), 2018, Financial Management, forthcoming.
  • “System stress testing of bank liquidity risk,” (with N. Topaloglou & M. Tsionas), 2017, Journal of International Money and Finance, 73: 22-44.
  • “Ratings hardwiring and asset prices,” 2013, Economica, 80: 621-649 (lead article).
  • “Modelling bank senior unsecured ratings: A reasoned structured approach to bank credit assessment,” (with M. Stringa), 2009, International Journal of Central Banking, 5(2): 1-40 (lead article).
  • “Stock liquidity requirements and the insurance aspect of the lender of last resort,” 2007, International Journal of Central Banking, 2(2): 65-98.
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-10-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.