ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 741

Ο Καθηγητής Νικόλαος Κ. Μπαλτάς γεννήθηκε στην Καστανιά Ευρυτανίας. Είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ, M.Soc.Sc. και Ph.D. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (Μεγάλη Βρετανία).

Από τις αρχές του 2005 είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ). Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (2004-2007), Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2003) και Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (1999-2000 και 2002-2003). Υπηρέτησε ως Ειδικός Επιστήμονας - Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Μελετών και Προγραμματισμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (1976-1986) και δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Είναι κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet: EU - Institutions and Economic Policy και έλαβε υποτροφία από το British Council και το Fulbright.

Προσκαλείται κάθε χρόνο για την υπόδειξη υποψηφιοτήτων για το βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ήταν Visiting Fellow του Oxford University, Queen Elisabeth House και Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Montpellier I. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών.

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 100 Επιστημονικά Συνέδρια ως Εισηγητής, Πρόεδρος Συνεδρίας και Σχολιαστής. Υπήρξε μέλος της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση του 2002 Monitoring Report στο Ειδικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την Μη-Πυρηνική Ενέργεια (European Commission, DG RTD and DG TREN), μέλος της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για την εκπόνηση Κειμένου Εργασίας με τίτλο "Βιώσιμη Γεωργία σε μια Αναπτυγμένη Ύπαιθρο: Στρατηγική Δεκαετίας για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας", Υπουργείο Γεωργίας, 2002 και Εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, που ανέλαβε την έκδοση Γνώμης με θέμα "Διεύρυνση και Αναθεώρηση της ΚΑΠ", 2003, καθώς και την έκδοση Γνώμης με θέμα "Γεωργία και Ασφάλεια Τροφίμων στο Πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας", 2004.

Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο και επιστημονικές δημοσιεύσεις στους τομείς της Μικροοικονομικής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, της Αγροτικής Οικονομικής και των Χρηματοοικονομικών, ενώ παράλληλα υπήρξε σύμβουλος εκδόσεως, καθώς και κριτής δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τέλος, υπήρξε αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων, μονογραφιών και μεταπτυχιακών διατριβών ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από τον Οκτώβριο του 2007.

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.