Μισιάκα Μαρία

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Θυρωρείο Κτηρίου Ευελπίδων 29
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8226207

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.