Λυμπερόπουλος Δημήτριος

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 438

Ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2000). Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 1991).
Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.). Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (Ε.Κε.ΠιΣ). Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Πληροφοριακών Συστημάτων, (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), σε Πληροφορική και Λήψη Αποφάσεων, (Κέντρο Έρευνας ΑΣΟΕΕ), και σε Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Διαδραστικών Πολυμέσων (Apple Europe).
Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα του Ο.Π.Α., σε οργανισμούς και σε επιχειρήσεις, θέματα σχετικά με: την Διοίκηση της Εταιρικής Επικοινωνίας και τις Δημόσιες Σχέσεις, την Πρόληψη & Διαχείριση Κρίσεων, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα Κοινωνικά Δίκτυα, τις Διαπραγματεύσεις και την Επίλυση Διαφωνιών, καθώς και θέματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών.
Από το 1990 μέχρι σήμερα, συμμετέχει στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Ο.Π.Α., την Ακαδημία Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους οργανισμούς.
Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας του Πανεπιστημίου, ΟΠΑ-NEWS.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης.

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.