Κόκκας Δημήτρης

Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Διεύθυνση Διοικητικού, υποστήριξη της εγκατάστασης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΟΠΑ
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 456

Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.