Κόκκας Δημήτρης

Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών
Διεύθυνση Μηχανογράφησης
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 456

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.