Κωνσταντόπουλος Πάνος

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, Γραφείο 403
Τηλέφωνο: 210 - 8203 185

Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος της Έδρας UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Έχει διατελέσει κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, διευθυντής του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», όπου ασκεί τον επιστημονικό συντονισμό της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας. Προηγουμένως ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1986-2003), όπου επίσης διετέλεσε πρόεδρος. Από το 1992 έως το 2003 διηύθυνε το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Επισκέπτης καθηγητής στο Universite de Paris - Sud, το Conservatoire National des Arts et Metiers και το University of Toronto και επισκέπτης ερευνητής στο IBM T.J. Watson Research Center και το Operations Research Center, MIT.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, οντολογίες, σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, συστήματα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσεων, πολιτισμική πληροφορική και ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση.

Έχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο (1978), Master of Science in Electrical Engineering από το Carnegie-Mellon University (1979) και Doctor of Science in Operations Research από το Massachusetts Institute of Technology (1983).

Έχει χρηματίσει κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 40 εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ».

Έχει επιβλέψει 5 διδακτορικές διατριβές και 50 μεταπτυχιακές εργασίες. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων ή ως κεφάλαια βιβλίων.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-05-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.