ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος, Γραφείο 1
Τηλέφωνο: 210 - 8203 421

Η κυρία Μαρία Κωλέτση είναι Επιστημονική Συνεργάτης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) από το 1982 έως σήμερα. Έχει αποκτήσει το πτυχίο της από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ με ειδίκευση στη Λογιστική.

Έχει ασχοληθεί με τα θέματα της Εκπαίδευσης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου των φοιτητών του ΟΠΑ στο πλαίσιο των εργαστηρίων του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επίσης, διδάσκει τα φροντιστήρια στα μαθήματα ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ στους φοιτητές του ΟΠΑ.

Τα τρέχοντα ενδιαφέροντά της αφορούν σε θέματα διδασκαλίας της Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο, σε εφαρμογές σε πληροφοριακά συστήματα, όπως στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Modern Accounting 1998 και Modern Accounting 2000.

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.