Κρέπια Ευαγγελία

Διοικητικές Υπηρεσίες ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕ/ΟΠΑ<br> Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 705

Τελευταία ενημέρωση: 13-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.