ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Σε Εκπαιδευτική Άδεια
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, Γραφείο 402
Τηλέφωνο: 210 - 8203 933
Ιστότοπος: http://www2.cs.aueb.gr/~jordan/

Ο Ιορδάνης Κουτσόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α) από τον Σεπτέμβριο του 2021, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών». Από το 2020 είναι Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής.

Έλαβε Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. (1997), και Μεταπτυχιακό (1999) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2002) σε Electrical and Computer Engineering από το Department of Electrical Engineering, University of Maryland College Park (UMCP), Η.Π.Α.

Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Καθηγητής (2016-2021) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2013-2016) στο Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α. Έχει επίσης υπηρετήσει στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (τώρα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Επίκουρος Καθηγητής (2010-2013), Λέκτορας (2005-2010) και Επισκέπτης Λέκτορας (2004-2005).

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας το φθινόπωρο του 2012 ήταν Επισκέπτης Ερευνητής στα ερευνητικά εργαστήρια της Yahoo! στη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2005, κατείχε θέση Επισκέπτη Ερευνητή (Visiting Scientist) στο Πανεπιστήμιο της Washington, Seattle, H.Π.A. Από το 1997 έως το 2002 ήταν Υπότροφος και βοηθός έρευνας  στο Institute for Systems Research του UMCP. Κατείχε θέσεις πρακτικά ασκούμενου ερευνητή (research intern) στην Hughes Network Systems (HNS), Germantown, MD, στα ερευνητικά εργαστήρια Hughes Research Laboratories LLC, Malibu, CA, και στην Aperto Networks Inc., Milpitas, CA, τα καλοκαίρια του 1998, 1999 και 2000 αντίστοιχα.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα προσελκύοντας ευρωπαϊκή, εθνική και ιδιωτική χρηματοδότηση. Για την περίοδο 2012-2015 έλαβε χρηματοδότηση για πρόταση που κατατέθηκε αρχικά στο European Research Council (ERC) με θέμα “Resource Management for Self-coordinated Autonomic Wireless Networks”. Για την περίοδο 2005-2007 έλαβε Marie Curie International Reintegration Grant.

Την τρέχουσα περίοδο είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος (Principal Investigator) σε 3 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και Επιστημονικός Συν-πεύθυνος (co-PI) σε ένα εθνικό και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε θέματα σχετικά με βέλτιστο έλεγχο ασύρματων αδόμητων δικτύων οριζόμενων από λογισμικό (Software-defined networks), παροχή υπηρεσιών data analytics υπό περιορισμένους πόρους σε ασύρματα δίκτυα, κατανεμημένη και εξελισσόμενη μάθηση σε δυναμικά δικτυακά περιβάλλοντα, προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συμπεριφορών στους καταναλωτές και παροχή συστάσεων σε αυτούς μέσω κινητών εφαρμογών (mobile apps). 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ευρύτερες περιοχές της βελτιστοποίησης δικτυωμένων συστημάτων και της εφαρμοσμένης Μηχανικής Μάθησης με εφαρμογές σε ασύρματα δίκτυα, στην κινητή υπολογιστική (Mobile Computing), στα κοινωνικά δίκτυα, στα συστήματα διαφήμισης, στα συστήματα cloud computing και στα έξυπνα ενεργειακά συστήματα (smart grid systems).

Τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε «οριζόντια» πεδία εφαρμογών όπως η υγεία, η ενέργεια, η ασφάλεια, η γεωργία, οι μεταφορές, τα χρηματοοικονομικά και η κλιματική αλλαγή.

 Έχει συγγράψει πάνω από 160 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, ενώ έχει λάβει 3 βραβεία καλύτερης εργασίας για έρευνα σχετική με οικονομικά δικτύων υποδομών, συστήματα online διαφήμισης και υλοποίηση δικτυακών πρωτοκόλλων. Αναλυτική παρουσίαση των δημοσιεύσεων βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://scholar.google.com/citations?user=Bq_GqyIAAAAJ&hl=en

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.