ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 168

Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη Λογιστική στο ΟΠΑ με υποτροφία από το ΙΚΥ και διαθέτει ΜΒΑ και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη λογιστική δημοσίου τομέα, τη διοικητική λογιστική και το διανοητικό κεφάλαιο. Οι άνω των εξήντα επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διαθέτουν άνω των 3.600 ετεροαναφορών (βάσει του google scholar). Επίσης, έχει πολυάριθμες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Έχει ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Είναι συν-προεδρεύων στο Permanent Study Group XII του European Group of Public Administration από το 2012 και είναι αντιπρόεδρος του συμβουλίου του ακαδημαϊκού δικτύου Comparative International Governmental Accounting Research Network από τον Ιούνιο του 2023 (και από το 2017 μέλος του συμβουλίου). Είναι εθνικός εκπρόσωπος στο European Accounting Association (από τον Ιούνιο του 2023) και πρόεδρος στη νεοσύστατη Public Sector Accounting Committee στο European Accounting Association. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου (editorial board) σε πέντε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι συν-συντάκτης σε σειρά βιβλίων πάνω στη Δημόσια Χρηματοοικονομική Διοίκηση που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Palgrave, συν-συντάκτης σε ειδικές εκδόσεις έγκριτων επιστημονικών περιοδικών και συν-συγγραφέας σε βιβλία και κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Έχει λάβει βραβείο καλύτερου reviewer από το Emerald το 2019 και έχει λάβει το Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στη Διδασκαλία του ΟΠΑ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2020-2021 και 2022-2023 στο τμήμα ΟΔΕ.

Διαθέτει σημαντική διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία. Ήταν Διευθύντρια στο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ από την ίδρυση του μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Ήταν Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2020. Ήταν Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων των ορκωτών ελεγκτών (2014-2020). Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS). Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (efiscal, faster, e-IRGSP2) και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Έχει συνεργαστεί σε μελέτες με το Council of Europe, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Expertise France, τον ΙΟΒΕ και μεγάλες ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρίες. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα και κοστολόγησης με ειδίκευση την κοστολόγηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε καθεστώς ρύθμισης.

Πληροφορίες για το ερευνητικό έργο είναι διαθέσιμες στο https://scholar.google.com/citations?user=zpXTr_kAAAAJ&hl=en

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-04-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.