ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σε επιστημονική άδεια
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 168

Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη Λογιστική στο ΟΠΑ με υποτροφία από το ΙΚΥ και διαθέτει ΜΒΑ και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη λογιστική δημοσίου τομέα, τη διοικητική λογιστική και το διανοητικό κεφάλαιο. Οι άνω των πενήντα επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διαθέτουν σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών. Επίσης, έχει πολυάριθμες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Έχει ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες και είναι συν-προεδρεύων στο Study Group XII του European Group of Public Administration από το 2012 και μέλος του συμβουλίου του ακαδημαϊκού δικτύου Comparative International Governmental Accounting Research Network από το 2015. Εχει υπάρξει συν-συντάκτης σε ειδικές εκδόσεις έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής καθώς και σε πολλά κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου (editorial board) σε τρία έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι συν-συντάκτης σε δύο βιβλία στα αγγλικά σε θέματα Λογιστικής Δημοσίου Τομέα καθώς και σε σειρά βιβλίων πάνω στη Δημόσια Χρηματοοικονομική Διοίκηση που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Palgrave. Έχει λάβει βραβείο καλύτερου reviewer από το Emerald το 2019 και έχει λάβει το Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στη Διδασκαλία του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 2020-2021.

Διαθέτει σημαντική διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία. Ήταν Διευθύντρια στο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ από την ίδρυση του μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Ήταν Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2020. Ήταν Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων των ορκωτών ελεγκτών (2014-2020). Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS). Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου σχεδίου λογαριασμών για τη Γενική Κυβέρνηση. Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (efiscal, faster, e-IRGSP2) και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Έχει συνεργαστεί σε μελέτες με το Council of Europe, την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), την Expertise France και τον ΙΟΒΕ. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα και κοστολόγησης με ειδίκευση την κοστολόγηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε καθεστώς ρύθμισης.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-05-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.