Κεφαλά Άννα

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος, Γραφείο 2
Τηλέφωνο: 210 - 8203 441

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.