Κανέλλα Μαρία

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 813

Τελευταία ενημέρωση: 22-11-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.