Γιαννάτος Άγγελος

Τμήμα Δαπανών
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δαπανών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 446

Τελευταία ενημέρωση: 28-11-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.