ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 559

Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διδάσκει θέματα Στρατηγικής, Επιχειρηματικότητας, Διοίκησης και Τεχνολογίας, ενώ έχει αναλάβει από το 2015 τη διεύθυνση του εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας.

Απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε τηλεπικοινωνίες στην Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications, στο Παρίσι. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε στρατηγική και διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και διδακτορικό από το Université Paris X.

Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στρατηγικής διοίκησης και ανταγωνιστικότητας, αειφόρου ανάπτυξης και φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, IEEE Transactions on Engineering Management, Technovation, New Technology Work and Employment, Industrial and Corporate Change, Journal of World Business, International Business Review, International Small Business Journal, International Journal of Human Resource Management. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Έχει, επίσης, ασχοληθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-02-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.