Βίτσιος Κωνσταντίνος

Τμήμα Χειρισμού Μέσου Εισαγωγής Δεδομένων
Διεύθυνση Μηχανογράφησης
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 349

Τελευταία ενημέρωση: 29-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.