Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου (27/5/2010)

id: 
820

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
27 ΜΑΪΟΥ 2010

Προς

Τα Μέλη του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων

Του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου, στις 27 Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ.

(Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ενημέρωση από εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για θέματα του Κλάδου
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ.
  3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
  4. Διάφορα θέματα

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΗ  ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018