Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων

id: 
368

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008

Αριθμ. Πρωτ.: 590    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Προς

τα Μέλη του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου, στις 2 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πμ (Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, 1ος όροφος).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ενημέρωση από εκπρόσωπο του ΔΣ της Ομοσπονδίας για θέματα του Κλάδου.
  2. Θέματα που αφορούν στους Συμβασιούχους.
  3. Διάφορα θέματα.

 

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΗ  ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018