Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

id: 
2503

Αθήνα, Νοέμβριος 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ΟΠΑ έλαβε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, χρηματοδότηση για δραστηριότητες Κινητικότητας στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πανεπιστημιακά ιδρύματα Τρίτων Χωρών με κύριο στόχο την ανταλλαγή φοιτητών για σπουδές, μελών διδακτικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία και μελών διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση.

Η αίτηση του ΟΠΑ αξιολογήθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια επιλογής του Προγράμματος Erasmus+, από εξωτερικούς ανεξάρτητους αξιολογητές.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» το ΟΠΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνοποιημένης στρατηγικής του και της εξωστρέφειάς του δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές και προσωπικό από τα ιδρύματα-εταίρους να επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο και παράλληλα προσφέροντας την ευκαιρία σε φοιτητές και μέλη του προσωπικού του να διανύσουν μία περίοδο Erasmus+ στα ιδρύματα-εταίρους. Στην προσπάθειά του αυτή στηρίζεται από το ΙΚΥ, το οποίο χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας για τους εισερχόμενους και εξερχόμενους συμμετέχοντες.

Τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύματα-εταίροι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι:

  1. Université du Québec à Montréal - École des sciences de la gestion, Καναδάς

  2. Nanyang Business School, NTU Singapore, Σιγκαπούρη
  3. Armenian State University of Economics, Yerevan, Αρμενία
  4. University of Illinois at Urbana-Champaign, Business School, ΗΠΑ
  5. Stetson University, School of Business Administration, Florida, ΗΠΑ
  6. Columbia University, New York, ΗΠΑ
  7. Stevens Institute of Technology, Howe School of Technology Management, New Jersey, ΗΠΑ
  8. Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Ρωσία
  9. Soongsil University, Seoul, Kορέα

Σε επίπεδο φοιτητών, η κινητικότητα αφορά φοιτητές και των 3 κύκλων σπουδών, ενώ σε επίπεδο προσωπικού αφορά αφ' ενός στην επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού και αφ' ετέρου στην σύντομης διάρκειας διδασκαλία μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευρύνοντας τις συνεργασίες του σε διεθνές επίπεδο, δημιουργεί νέες ευκαιρίες, που ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις στον χώρο της Διεθνούς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρασμος+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων / Πρόγραμμα Erasmus+

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018