Κοινωνική Προσφορά ΟΠΑ: Δωρεάν Σεμινάρια σε Άνεργους Πτυχιούχους και Στελέχη Μικρών Επιχειρήσεων

id: 
495

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσφορά των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη χώρα. Με ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, αναλαμβάνει συνεργασίες με συλλογικούς φορείς για τη διοργάνωση σεμιναρίων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε άνεργους πτυχιούχους και στελέχη μικρών επιχειρήσεων.

Ο προβληματισμός και το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης που καθημερινά βιώνουν οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά και η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους, είναι θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το ΟΠΑ, κάνοντας πράξη την επιθυμία της επιστημονικής κοινότητάς του για κοινωνική προσφορά, γίνεται αρωγός των καθιερωμένων κοινωνικών φορέων και προχωρά στην υλοποίηση πρωτοπόρων δράσεων που στηρίζουν τις δύο παραπάνω ομάδες.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ ξεκινά κύκλους σεμιναρίων σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, προσφέροντας πρόσθετη επαγγελματική και επιστημονική εκπαίδευση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Τεχνολογίας. Στόχος των προγραμμάτων είναι οι άνεργοι πτυχιούχοι να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ώστε να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας. Ενδεικτικά θέματα: Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη Πληροφορική, Διοίκηση Προσωπικού, Ηγεσία κ.ά.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, το ΟΠΑ ξεκινά κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα θέματα που απευθύνονται σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Ενδεικτικά θέματα: Οργάνωση Λογιστηρίου, Ανάπτυξη Αγοράς και Πωλήσεων, Αξιολόγηση Οργανογράμματος Επιχείρησης, Κατάρτιση Χρηματορροών, Επικοινωνία - Παρακίνηση Προσωπικού σε Περιόδους Κρίσης, Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου κ.ά.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες του ΟΠΑ έχουν ήδη γίνει ευρύτερα γνωστές και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων φορέων, μεταξύ των οποίων και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί σειρά ανάλογων σεμιναρίων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 16-17/5/2009.

Όλα τα παραπάνω προγράμματα διδάσκονται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΟΠΑ και πραγματοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Με αυτές τις πρωτοπόρους δράσεις, καθώς και άλλες που σχεδιάζονται και διαφοροποιούνται από τη διδασκαλία και την έρευνα, το ΟΠΑ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας στη σύγχρονη δυσμενή κοινωνικοοικονομική συγκυρία. Προωθεί την απασχόληση, στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και δίνει νέα προοπτική στη σχέση του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου με την κοινωνία.

&nbsp

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2016