Η ΓΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 7.5.08 αποφάσισε τα ακόλουθα

id: 
175

Σύλλογος ΔΕΠ ΟΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα 7.5.08

Η ΓΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 7.5.08 αποφάσισε τα παρακάτω:

Στο ΟΠΑ τα τελευταία χρόνια, όλο και συχνότερα, ομάδες φοιτητών διαλύουν ή απειλούν να διαλύσουν συνεδριάσεις οργάνων του Πανεπιστημίου (όπως είναι η Σύγκλητος ή οι

Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων) εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι τους. Τα πρόσφατα επεισόδια (αφαίρεση εξοπλισμού από το γραφείο του Πρύτανη, κατάληψη της Συγκλήτου στη διάρκεια της

συνεδρίασης και ομηρία των μελών της, διαλύσεις Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων) αποτελούν την κλιμάκωση των φαινομένων βίας και απειλής βίας.

Για μία ακόμα φορά, η ΓΣ του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τη νοσηρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί,

και υπογραμμίζει ότι τα φαινόμενα βίας ή απειλής βίας αποτελούν ευθεία επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην ελευθερία γνώμης στο Πανεπιστήμιο.

Θεωρούμε θέμα αρχής ότι κανένα πανεπιστημιακό όργανο δεν μπορεί να συνεδριάζει υπό συνθήκες εκφοβισμού των μελών του. Δεν υφίστανται «πολιτικά» ελαφρυντικά

για την παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας αλλά και του κοινού ποινικού δικαίου στο χώρο του Πανεπιστημίου. Δεν νοούνται πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οι οποίοι, προκειμένου να

εργαστούν με ασφάλεια, να ανέχονται να δίνουν καθημερινά εξετάσεις για τα φρονήματά τους σε ανεξέλεγκτες ομάδες. Καλούμε όλες τις συνιστώσες της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Πανεπιστημίου να αναλογιστούν τα παραπάνω και να καταδικάσουν απερίφραστα τα φαινόμενα βίας και απειλής βίας. Η ανοχή στη βία οδηγεί σε ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Ως μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το Πανεπιστήμιό μας και τη δημοκρατική νομιμότητα από

αυτές τις επιθέσεις.

Για το λόγο αυτό, η ΓΣ του Συλλόγου καλεί τα μέλη της σε διήμερη αποχή από τα διδακτικά τους καθήκοντα τη Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Μαΐου 2008 εκφράζοντας

με αυτή την κινητοποίηση την αντίθεση της και την ανησυχία της για τα φαινόμενα βίας που λαμβάνουν χώρα στο ΟΠΑ με ένταση τον τελευταίο καιρό.

Τέλος, η ΓΣ εξουσιοδοτεί το ΔΣ του Συλλόγου να κηρύξει αποχή των μελών ΔΕΠ από τα διδακτικά τους καθήκοντα διάρκειας μίας εβδομάδας κάθε φορά που παρατηρείται

διάλυση συλλογικού οργάνου του Πανεπιστημίου ή άλλο γεγονός βίας στο μέλλον, και να δημοσιοποιήσει την απόφαση αυτή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μανόλης Γιακουμάκης

Ο Γραμματέας

Μάνος Ματσαγγάνης

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018