Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συγκροτείται στις ακαδημαϊκές μονάδες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.
Η ΟΜΕΑ είναι το αρμόδιο όργανο  το οποίο:

 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και των ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • συντάσσει την Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ.

 

Μέλη ΟΜΕΑ ανά ακαδημαϊκό Τμήμα

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 1. κ. Γεώργιος Ζανιάς - Καθηγητής
 2. κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου - Καθηγητής
 3. κα Φοίβη Κουντούρη – Καθηγήτρια
 4. κ. Κωνσταντίνος Ρουμανιάς – Επίκουρος Καθηγητής
 5. κα Δήμητρα Αποστολοπούλου - ΕΤΕΠ
 6. κα Μαίρη Μαρόγιαννη- Διοικητικό προσωπικό

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 1. κ. Φάμπιο Αντωνίου – Επίκουρος Καθηγητής (συντονιστής) 
 2. κ. Ευάγγελος Διοικητόπουλος - Επίκουρος Καθηγητής
 3. κα Φλώρα Σιγούρου - Διοικητικό προσωπικό
 4. κα Αθανασία Τσετσέρη - Διοικητικό προσωπικό

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 1. κ. Απόστολος Ρεφενές - Καθηγητής
 2. κ. Αδάμ  Βρεχόπουλος - Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κα Ιωάννα Δεληγιάννη - Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. κ. Άγγελος Βεζυρέλλης - Διοικητικό προσωπικό

  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  1. κα Σάνδρα Κοέν – Καθηγήτρια
  2. κα Ελένη Σαλαβού - Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια
  3. κ. Δημήτριος Μανωλόπουλος - Αναπληρωτής Καθηγητής
  4. κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής - Αναπληρωτής Καθηγητής 
  5. κα Αγαθή Δουβλίδου - ΕΤΕΠ

  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  1. κ. Γεώργιος Χαλαμανδάρης – Αναπληρωτής Καθηγητής
  2. κ. Ευθύμιος Δεμοιράκος - Επίκουρος Καθηγητής
  3. κ. Λεωνίδας Ρομπόλης - Επίκουρος Καθηγητής
  4. κα Μαριέττα Πάνου - Διοικητικό προσωπικό

  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  1. κα  Φλώρα Κοκκινάκη - Καθηγήτρια  (συντονίστρια)
  2. κ. Παναγιώτης Ρεπούσης - Επίκουρος Καθηγητής
  3. κα Άννα-Ελένη Γαλανάκη - Επίκουρη Καθηγήτρια
  4. κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου - Διοικητικό προσωπικό

  Τμήμα Πληροφορικής

  1. κ. Βασίλειος Σύρης  - Αναπληρωτής Καθηγητής
  2. κ. Ίων Ανδρουτσόπουλος – Καθηγητής
  3. κ. Σπυρίδων Βούλγαρης -  Επίκουρος Καθηγητής
  4. κ. Χρήστος Σακελλαρίου - Διοικητικό προσωπικό
  5. κα Αννα Παπάζογλου - Διοικητικό προσωπικό

    Τμήμα Στατιστικής

    1. κ. Ιωάννης Βρόντος – Αναπληρωτής Καθηγητής (συντονιστής)
    2. κα Ξανθή-Ξανθίπη Πεντελή - Επίκουρη Καθηγήτρια
    3. κα Κυριακή  Χατζηπαναγιώτου - Διοικητικό προσωπικό