Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Machine Learning Μηχανική
Management Accounting (UK) Διοίκηση
Management Accounting Quarterly Διοίκηση
Management Accounting Research Λογιστική
Management International Review Διοίκηση
Management Learning Διοίκηση
Management Science Διοίκηση
Manager Update Διοίκηση
Managerial and Decision Economics Διοίκηση προσωπικού
Manchester School, The Οικονομικές επιστήμες
Maritime Economics and Logistics Μεταφορές
Marketing Health Services Μάρκετινγκ
Marketing Management Διοίκηση
Marketing Science Διοίκηση
Mathematical methods of Operations Research Ερευνητική μέθοδος/Κυβερνητική
Mathematical Methods of Statistics Μαθηματικά
Mathematical Programming Series A and B Μαθηματικά
Mathematical Social Sciences Μαθηματικά
Mathematics and Computers in Simulation Μηχανική
Mathematics of Operations Research Διοίκηση
Medical Care Ιατρικές επιστήμες
Mershon International Studies Review Διεθνείς σχέσεις
Metrika Μαθηματικά
Middle East Forum Ιστορία
Middle East Journal, The Διεθνείς σχέσεις
Middle East Report Ιστορία
Mind and Language Φιλοσοφία
MIS Quarterly Διοίκηση
MIT Sloan Management Review Παραγωγή/Βιομηχανία
Modern Law Review Δίκαιο
Monthly Labour Review Εργατικό δυναμικό
Monthly Review Εργατικό δυναμικό
Multinational Finance Journal Εργατικό δυναμικό