Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
National Estimator Εργατικό δυναμικό
National Geographic Γεωγραφία
National Tax Journal Εργατικό δυναμικό
Natural Language and Linguistic Theory Εργατικό δυναμικό
Natural Resources Journal Εργατικό δυναμικό
Networks: an International Journal Εργατικό δυναμικό
Neural, Parallel and Scientific Computations Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
New Generation Computing Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
New Left Review Οικονομικές επιστήμες
New Political Economy Οικονομικές επιστήμες
New Review of Applied Expert Systems and Emerging Technologies Τεχνητή Νοημοσύνη
New Technology Work and Employment Διοίκηση