Έντυπες συλλογές

Οι έντυπες συλλογές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του Ιδρύματος από την ίδρυσή του το 1920. Περιλαμβάνουν περίπου 220.000 τόμους και εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα τεκμήρια. Για την καταλογογράφηση του υλικού χρησιμοποιούνται οι Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2). Η ταξινόμηση ακολουθεί το Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα Dewey σύμφωνα με το οποίο η γνώση κατανέμεται σε αριθμούς από το 000 έως το 999.

Οι έντυπες συλλογές στεγάζονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου και οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια. Σε ετήσια βάση γίνεται απόσυρση παλαιού υλικού σε αποθηκευτικούς χώρους και αναδιοργάνωση των ενεργών συλλογών με αντίστοιχη ενημέρωση των καταλόγων.

Κλειστές συλλογές
Όλες οι συλλογές των αποθηκευτικών χώρων της Βιβλιοθήκης που βρίσκονται στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου και στο παράρτημα της οδού Τροίας είναι κλειστές. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για τα βιβλία που φυλάσσονται στις κλειστές συλλογές, ενημερώνουν σχετικά το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και εντός τριών το πολύ εργάσιμων ημερών το υλικό αυτό μεταφέρεται από τα κλειστά βιβλιοστάσια στο γραφείο δανεισμού για χρήση από τον ενδιαφερόμενο. Για τα βιβλία που βρίσκονται στα κλειστά βιβλιοστάσια ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες δανεισμού που ισχύουν και για τα βιβλία που είναι τοποθετημένα στα ανοικτά βιβλιοστάσια.

Μπορείτε να αναζητήσετε το έντυπο υλικό που έχει ενταχθεί στις συλλογές της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ στο Βιβλιογραφικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (Web-OPAC).

Συγγράμματα
Βιβλία έρευνας
Παλαιά Συγγράμματα
Παλαιά Βιβλία Έρευνας
Πληροφοριακά Βιβλία
Βιβλία Γενικής Παιδείας
Διπλωματικές Εργασίες
Περιοδικά
Ημερήσιος τύπος
Ερευνητικά δοκίμια
Συλλογή Ελληνικής Στατιστικής Αρχής