Βιβλία Έρευνας

Περιγραφή συλλογής
Η συλλογή των βιβλίων έρευνας είναι η βασική και μεγαλύτερη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ στην αγγλική κυρίως γλώσσα. Ο εμπλουτισμός της συλλογής γίνεται συστηματικά κατόπιν προτάσεων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ερευνητικές ανάγκες όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ. Επίσης η συλλογή εμπλουτίζεται μέσω συναφών θεματικά δωρεών. Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμα διδακτορικές εργασίες, εκθέσεις, μελέτες, κ.ά.

Σήμανση και διάθεση συλλογής
Η συλλογή δανείζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δανεισμού της Βιβλιοθήκης. Ορισμένα τεκμήρια χαρακτηρίζονται "κρατημένα" με κίτρινο χρώμα και έχουν σύντομο δανεισμό τριών ημερών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών συγκεκριμένων μαθημάτων.

Τοποθέτηση συλλογής
DDC: 000 - 331.999 (Αναγνωστήριο, 1ος όροφος)
DDC: 332 - 999.999 (Τμήμα βιβλίων, 2ος όροφος)

Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEBLIB Research books