Δανεισμός & Επιστροφές βιβλίων

Δανεισμός και επιστροφή βιβλίων
Ποιος έχει δικαιώματα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ;
Μπορώ να δανειστώ βιβλία από όλες τις συλλογές;
Πόσα βιβλία μπορώ να δανειστώ και για πόσο διάστημα;
Πόσο χρεώνονται οι καθυστερημένες επιστροφές;
Πώς ελέγχω τους δανεισμούς μου;
Πώς ανανεώνω τους δανεισμούς μου;
Μπορώ να κάνω κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο σε άλλο χρήστη;
Πώς ενημερώνομαι για τις κρατήσεις μου;
Πώς ακυρώνω τις κρατήσεις μου;
Πώς αποφεύγω τα πρόστιμα;
Τι γίνεται αν χάσω ένα βιβλίο που έχω δανεισθεί;
Μπορώ να δανειστώ βιβλίο από άλλη βιβλιοθήκη;