Κτήριο & Διεύθυνση

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ:

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
Κεντρικό Κτήριο, 1ος & 2ος όροφος

210 8203265 (Κεντρικό Αναγνωστήριο)
210 8203259 (Τμήμα Περιοδικών)

   

 

 

e-mail:

library@aueb.gr