Ιστορικό της Βιβλιοθήκης

Ίδρυση Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη συστήθηκε το 1920 με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Σπουδών. Η οργάνωσή της όμως ως παραρτήματος της Σχολής με Αναγνωστήριο γίνεται το 1928. Αποτελεί την αρχαιότερη οικονομική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα.

Στην πρώτη Επετηρίδα του Ιδρύματος (1928) αναφέρεται ότι, παρά τα δυσεπίλυτα ζητήματα της περιόδου εκείνης, δεν υποτιμήθηκε η σπουδαιότητα λειτουργίας Βιβλιοθήκης, ο πρώτος πυρήνας της οποίας αποτελείται από συγγράμματα των καθηγητών. Στα αποκτήματα προστίθενται δωρεές οργανισμών και "λογίων ασχολουμένων περί τα οικονομολογικά και τα εμπορικά". Ταυτόχρονα ξεκινά ο εφοδιασμός με τις σπουδαιότερες ξενόγλωσσες μονογραφίες και καταγράφεται η δέσμευση να "διατεθή σοβαρώτατον χρηματικόν ποσόν εκ των πόρων της Σχολής προς συστηματικόν πλουτισμόν της βιβλιοθήκης".

Την επόμενη χρονιά παρατίθεται στην Επετηρίδα κατάλογος των επιστημονικών περιοδικών στα οποία απέκτησε συνδρομή η Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για "υπερεκατόν" τίτλους, η απόκτηση των οποίων παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και συστηματικής παρακολούθησης της επιστημονικής κίνησης της εποχής στα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα.

Παράλληλα τίθεται ως αποστολή της Βιβλιοθήκης να υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα και μελέτη του Ιδρύματος και να αποτελέσει πρότυπο συγκέντρωσης κάθε σχετικού επιστημονικού στοιχείου. Την αποστολή αυτή επικουρεί η στέγασή της από το 1935 στο κεντρικό κτίριο της Πατησίων.

 

Παλαιά Συγγράμματα

Οι εκδόσεις των Παλαιών Συγγραμμάτων από ιδρύσεως του Ιδρύματος μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα αποτελούν τους προδρόμους των σημερινών συγγραμμάτων. Η προστιθέμενη αξία τους είναι σημαντική, καθώς αποτυπώνουν εύγλωττα την εξέλιξη του περιεχομένου και του χαρακτήρα των σπουδών στο Ίδρυμα .

Στη Συλλογή διασώζονται τα συγγράμματα των πρώτων καθηγητών Πολιτικής Οικονομίας όπως, ενδεικτικά αναφέρονται, "Εγχειρίδιο θεωρίας της κοινωνικής οικονομίας, Χαριτάκης Γ., 1931", "Οικονομική πολιτική, Τουρνάκης Ι. ,1923", "Θεωρία του χρήματος και πολιτική της νομισματικής εξυγιάνσεως, Καλιτσουνάκης Δ., 1926".

Περιλαμβάνονται επίσης διδακτικά έργα καθηγητών Λογιστικής όπως το "Σύστημα μαθημάτων λογιστικής, Παναγιωτόπουλος Κ., 1923" και "Γενικαί Αρχαί Λογιστικής, Συρμόπουλος Σ., [1930]", καθώς και καθηγητών Μαθηματικών και Νομικών όπως τα "Οικονομικά μαθηματικά, Κεραμιδάς Τ., 1930" και "Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον, Αναστασιάδης Η., 1937". Συγγράμματα του καθηγητή εμπορικής οικονομίας και πρώτου Πρύτανη της Σχολής Σπουργίτη Α. περικλείονται επίσης σε αυτήν τη συλλογή, όπως η ¨Εμπορική οικονομική, 1935".

 

Ιστορικά Οικονομικά Βιβλία

Η Παλαιά Συλλογή οικονομικών βιβλίων περιλαμβάνει εκδόσεις από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα οι οποίες αφορούν κυρίως την οικονομική, αλλά και την κοινωνική, νομική και φιλοσοφική σκέψη της εποχής. Πρόκειται για τεκμήρια στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα και μάλιστα ορισμένα στη γοτθική γραφή, τα οποία παρέχουν σημαντικές πληροφορίες πρωτίστως για την οικονομική ζωή της χώρας, για τις εξελίξεις στη δημοσιονομική κατάσταση και για επιμέρους κοινωνικά θέματα. Τη Συλλογή πλουτίζουν τίτλοι όπως:

  • Πλουτολογία, Σούτσος Ι. Α., 1882
  • Πώς πρέπει να πωλήτε και διαφημίζητε, Ψαράκης Ι., 1927
  • Η πρώτη εν Ελλάδι αναγκαστική κυκλοφορία του 1848, Καλογερόπουλος Δ., 1930,
  • Ambelakia, Boulanger F., 1875
  • La renaissance de la Grèce antique, Canat R., 1911, κ.ά.

 

Παλαιές Περιοδικές Σειρές

Οι ιστορικές συλλογές συμπληρώνονται από επιστημονικά περιοδικά όπως το "Economic Journal" από το 1891 και "Economica" από το 1921. Υπάρχουν επίσης οι επετηρίδες της Σχολής και κυβερνητικές σειρές, συχνά από ιδρύσεως του κράτους, π.χ. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προϋπολογισμοί και απολογισμοί, Αρχείον Βουλής.

Οι τόμοι των ιστορικών συλλογών φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους. Εντοπίζονται στο βιβλιογραφικό κατάλογο και οι χρήστες εξυπηρετούνται από το προσωπικό. Για λόγους διατήρησης και προσβασιμότητας, αρκετά τεκμήρια έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμα -με σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων- από την ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΟΠΑ "Πυξίδα".

Η Βιβλιοθήκη ΟΠΑ, προχωρώντας στον 21ο αιώνα, αφενός διευρύνει τις συλλογές και υπηρεσίες της μέσα από συνεργατικά σχήματα και αφετέρου διαφυλάσσει τον έντυπο πλούτο της και αξιοποιεί το ιστορικό της παρελθόν, ώστε να αποτελεί Κέντρο έγκριτης επιστημονικής Πληροφόρησης για το Πανεπιστήμιο μέσα σε ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.