Παλαιά Βιβλία Έρευνας

Περιγραφή συλλογής
Οι παλαιότερες εκδόσεις βιβλίων έρευνας αποσύρονται στο αποθηκευτικό παράρτημα της Βιβλιοθήκης επί της οδού Επτανήσου. Στον ίδιο χώρο είναι επίσης τοποθετημένα τα παλαιά και συχνά σπάνια οικονομικά βιβλία που έχει στην κατοχή της η Βιβλιοθήκη από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Διάθεση συλλογής
Αρκετά παλαιά οικονομικά βιβλία έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σε πλήρη μορφή από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ "Πυξίδα". Για τα υπόλοιπα τεκμήρια ακολουθείται η διαδικασία των κλειστών συλλογών.

Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEB-EPTANLIB Old collection