Παλαιά Συγγράμματα

Περιγραφή συλλογής
Οι παλαιοί τίτλοι των Συγγραμμάτων αποσύρονται στο αποθηκευτικό παράρτημα της Βιβλιοθήκης επί της οδού Επτανήσου. Στον ίδιο χώρο είναι τοποθετημένα και τα διδακτικά συγγράμματα από Ιδρύσεως της Σχολής.

Διάθεση συλλογής
Τα περισσότερα συγγράμματα μέχρι τη δεκαετία του '60 έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σε πλήρη μορφή από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ "Πυξίδα". Για τα υπόλοιπα συγγράμματα ακολουθείται η διαδικασία των κλειστών συλλογών.

Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEB-EPTANLIB Old textbooks