Περιοδικά

Περιγραφή συλλογής
Από την ίδρυσή της και κατά την εκατονταετή σχεδόν λειτουργία της η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό κυρίως ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών, ιδιαίτερα σημαντικών για την έρευνα, τη διδασκαλία και την εξέλιξη των επιστημών που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για 1000 περίπου έντυπες συνδρομές στην αγγλική, γαλλική, γερμανική και ελληνική γλώσσα οι οποίες αποτελούσαν επί δεκαετίες το βασικό κορμό της επιστημονικής ενημέρωσης και έρευνας για το ΟΠΑ και ευρύτερα για την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας στα επιστημονικά πεδία της οικονομίας, του εμπορίου, της διοίκησης, του μάρκετινγκ, της λογιστικής, της επιστήμης των αποφάσεων, των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, της στατιστικής, της πληροφορικής, κλπ.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, υιοθετώντας τις εξελίξεις που έφεραν οι νέες τεχνολογίες, οι έντυποι περιοδικοί τίτλοι της Βιβλιοθήκης αντικαθίστανται σταδιακά από ηλεκτρονικές συνδρομές και βάσεις με αποτέλεσμα οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ να έχουν σήμερα πρόσβαση σε 20.000 και πλέον έγκριτους τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών.

Διάθεση συλλογής
Οι περιοδικοί τίτλοι είναι τοποθετημένοι κατά αλφαβητική σειρά στο Τμήμα Περιοδικών και δε δανείζονται, επιτρέπεται μόνο η επιτόπια χρήση και η φωτοτύπηση των άρθρων. Κάθε χρόνο γίνεται βιβλιοδεσία των λυτών τευχών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της συλλογής.

Ξενόγλωσσα περιοδικά
Οι τόμοι των ξενόγλωσσων περιοδικών προ του 1985 είναι τοποθετημένοι σε κλειστά κυλιόμενα ράφια στο Κέντρο Πληροφόρησης και Πολιτιστικής Ενημέρωσης του κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος και για τη χρήση τους ακολουθείται η διαδικασία των κλειστών συλλογών.
Δείτε τον αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο των έντυπων περιοδικών της ΒΚΠ του ΟΠΑ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους των περιοδικών που έχει στη συλλογή της η Βιβλιοθήκη και την ηλεκτρονική τους πρόσβαση.

Ελληνικά περιοδικά
Τα ενεργά ελληνικά περιοδικά είναι τοποθετημένα στον ίδιο χώρο με τα ξενόγλωσσα, αποτελώντας μία αυτόνομη συλλογή η οποία εμπλουτίζεται με αγορές και δωρεές εκδοτικών οίκων, φορέων και ερευνητικών οργανισμών της χώρας. Οι τόμοι των ελληνικών περιοδικών σειρών που έχουν σταματήσει να εκδίδονται βρίσκονται στο δεύτερο όροφο -επικοινωνία με εσωτερική σκάλα. Τα τελευταία τεύχη ορισμένων ελληνικών τίτλων με τρέχουσα ενημέρωση τοποθετούνται για διευκόλυνση των χρηστών στο Αναγνωστήριο, όπως το Marketing Week.

Περιοδικές εκδόσεις ελληνικών και διεθνών οργανισμών
Οι περιοδικές εκδόσεις των διεθνών οργανισμών όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι τοποθετημένες στο δεύτερο όροφο με αλφαβητική σειρά οργανισμού. Οι περιοδικές εκδόσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛΣΤΑΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη ΟΟΣΑ είναι τοποθετημένες στις συλλογές των αντίστοιχων οργανισμών και αποτελούν τμήμα τους.

Τοποθέτηση συλλογής
Τμήμα Περιοδικών, 1ος όροφος.

Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEBLIB Serials