Κανονισμός λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΟΠΑ είναι μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου με δύο εισόδους. Η κύρια είσοδος  οδηγεί στο χώρο του Αναγνωστηρίου και η δεύτερη στο Τμήμα Περιοδικών & Κέντρων Τεκμηρίωσης Διεθνών Οργανισμών. Η ΒΚΠ προσφέρει 250 θέσεις αναγνωστών, για επιτόπια μελέτη του υλικού των συλλογών, για ατομική μελέτη και για ομαδικές εργασίες και είναι εξοπλισμένη με 22 κοινόχρηστους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που επιτρέπουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές πηγές. Διατίθεται επίσης υπηρεσία ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Wi-Fi) για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και συγκεκριμένα για όλους όσους διαθέτουν λογαριασμό e-mail/dial-up στο Πανεπιστήμιο (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές, κτλ.). Οι είσοδοι είναι στελεχωμένοι με καταρτισμένο προσωπικό το οποίο βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να υποστηρίξει την έρευνα  και την εκπαίδευσή σας  και να σας καθοδηγήσει καθ’ όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη ΒΚΠ του ΟΠΑ εάν είστε:
  • Μέλος του διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού του ΟΠΑ
  • Προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας του ΟΠΑ
  • Διοικητικός υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης του ΟΠΑ
  • Μέλος της ακαδημαϊκής κοινοτήτας άλλου ελληνικού δημόσιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (μέλος ΔΕΠ, προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής, ερευνητής)
  • Εξωτερικός χρήστης, δηλαδή δεν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις πηγές ή τις υπηρεσίες της ΒΚΠ για τις ερευνητικές σας ανάγκες.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν είναι απαραίτητη για την είσοδο σας στη βιβλιοθήκη, την επιτόπια χρήση των συλλογών της και του εξοπλισμού της. Είναι όμως απαραίτητο να είστε εγγεγραμμένο & ενεργό μέλος της ΒΚΠ του ΟΠΑ ή της Βιβλιοθήκης άλλου ελληνικού δημόσιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του δανεισμού και του διαδανεισμού.
 
Η είσοδός σας στο χώρο της ΒΚΠ συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή και τη συμμόρφωση σας με τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Απαιτείται συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του προσωπικού, προσεκτική χρήση των χώρων, του υλικού, και του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε. Μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό της ΒΚΠ για περισσότερες διευκρινήσεις.
 
Τα βιβλία & τα περιοδικά που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου της ΒΚΠ και ανήκουν στις συλλογές της, πρέπει μετά τη χρήση τους να τοποθετούνται στα διαθέσιμα γι αυτό τον σκοπό καροτσάκια. Το προσωπικό θα αναλάβει να τα επανατοποθετήσει στην σωστή θέση τους.
 
Με την είσοδο σας στο Αναγνωστήριο μπορείτε να κλειδώσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα στις ειδικές θυρίδες ασφαλείας, οι οποίες λειτουργούν με κερματοδέκτη του ενός ευρώ. Κατά την αποχώρησή σας, δε ξεχνάτε να πάρετε τα προσωπικά σας αντικείμενα από τη θυρίδα ούτε και το κέρμα σας το οποίο σας επιστρέφεται. Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας, λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας, το προσωπικό της βιβλιοθήκης απομακρύνει όλα τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκει κλειδωμένα στις θυρίδες και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. Γι αυτό σας συμβουλεύουμε , κατά την αποχώρησή σας από τη ΒΚΠ, να αδειάζετε πάντα τη θυρίδα που έχετε χρησιμοποιήσει.
 
Η κατανάλωση ροφημάτων και τροφίμων δεν επιτρέπεται στους χώρους της ΒΚΠ. Επιτρέπεται μόνο το νερό. To κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης. Παρακαλούμε επίσης να χαμηλώνετε την ένταση του κινητού σας τηλεφώνου με την είσοδό σας για να αποφεύγεται η πρόκληση θορύβων.
 
Η βιντεοσκόπηση των χώρων της βιβλιοθήκης τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους θα πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη διεύθυνση και κατόπιν ειδικής άδειας. Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση προσώπων που βρίσκονται μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους.
 
Ενημερωθείτε επίσης για: