Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Papers in Regional Science Οικονομικές επιστήμες
PAR - Public Administration Review Δημόσια διοίκηση
Parallel Computing Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
Parametric World Μαθηματικά
Pattern Recognition Ερευνητική μέθοδος/Κυβερνητική
Pattern Recognition Letters Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
PC PLUS Λογισμικό/Βάσεις δεδομένων/Γλώσσα προγραμματισμού
Performance Evaluation Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
Personnel Psychology Ψυχολογία
Perspectives on Politics Πολιτικές επιστήμες
PHI Product Haftpflicht International Νομοθεσία
Political Science and Politics - PS Πολιτικές επιστήμες
Population and Development Review Στατιστική
Post-Soviet Affairs Οικονομικές επιστήμες
Probability Theory and Related Fields Μαθηματικά
Production and Inventory Management Journal Διοίκηση
PSQ Political Science Quarterly Πολιτικές επιστήμες
Psychology and Marketing Κοινωνιολογία/Ανθρωπολογία
Psychometrika Ψυχολογία
Public Administration Quarterly Δημόσια διοίκηση
Public Choice Οικονομικές επιστήμες
Public Finance Δημόσια οικονομικά
Public Finance Review Ασφάλιση
Public Relations Quarterly Δημόσιες σχέσεις
Public Relations Review Δημόσιες σχέσεις