Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Omega Διοίκηση
Open Economics Review Διεθνής οικονομία
Operations Research- LINTHICUM Διοίκηση
Opsearch Διοίκηση
Optimization Μαθηματικά
Organization Sciencee Διοίκηση
Organizational Dynamics Διοίκηση
Outsourced Logistics, 2009 Μεταφορές
Oxford Bulletin of Economics and Statistics Οικονομικές επιστήμες
Oxford Development Studies Παραγωγή/Βιομηχανία
Oxford Economic Papers Οικονομικές επιστήμες
Oxford Review of Economic Policy Παραγωγή/Βιομηχανία