Εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές και υπηρεσίες

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2021

Συνεχής ενημέρωση για την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε υφιστάμενες
& νέες ψηφιακές πηγές και υπηρεσίες

Σε αυτήν την ιστοσελίδα, η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς, θα βρείτε πληροφόρηση από τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ σχετική με την πρόσβαση σε υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ.) και υπηρεσίες, καθώς επίσης και για την εξ αποστάσεως υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας κατά την περίοδο διάρκειας των μέτρων πρόληψης της διασποράς του COVID-19.

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πρόσβασή σας, ή έχετε απορίες, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Ρωτήστε μας».

Επιπλέον, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης προκειμένου να βοηθήσει στη χρήση των ψηφιακών πηγών όσα μέλη της κοινότητας δεν είναι εξοικειωμένα με την εξ αποστάσεως πρόσβαση στις συνδρομητικές πηγές, παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια στην απομακρυσμένη πρόσβαση και χρήση των ψηφιακών πηγών, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MS Teams, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12.00 - 14.00.

Η ενημέρωση θα είναι συνεχής και θα ανανεώνεται με κάθε ευκαιρία. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τα Νέα της Βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα μας.