Αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ για το νέο ακαδ. έτος 2020-21

 

 Αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Α. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19, η Βιβλιοθήκη ενθαρρύνει τα μέλη τις κοινότητας να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, προτού αποφασίσουν μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της. Αναλυτικά, από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ προσφέρονται:

Α.1 Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των συνδρομητικών και ανοικτών ψηφιακών πηγών που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κάνοντας χρήση της υπηρεσίας VPN για την εξ αποστάσεως πρόσβαση. Συνεχής ενημέρωση για τις συνδρομητικές πηγές, τις νέες ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση, καθώς και για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχεται από την ιστοσελίδα της.

Α.2 VPN

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι εφικτή μόνο μέσω της υπηρεσίας VPN.

Α.3 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα ενημερωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους φοιτητές του ΟΠΑ, στη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και των πηγών της, γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο για τα διαδικτυακά μαθήματα σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που κοινοποιείται από τις γραμματείες. Διατίθεται επίσης, on-line διαδικτυακή βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και των πηγών της, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00-14:00.

Α.4 Δανεισμός – Ανανεώσεις

Η αίτηση για δανεισμό έντυπου υλικού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αίτησης δανεισμού. Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τη διαθεσιμότητα των βιβλίων πριν τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης από τον βιβλιογραφικό κατάλογο AUEB-OPAC προκειμένου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητά τους. Εάν το βιβλίο διατίθεται ψηφιακά στα μέλη του ΟΠΑ, η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά. Η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων.

Η ανανέωση του χρόνου δανεισμού γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Α.5 Διαδανεισμός

Η υπηρεσία διαδανεισμού είναι διαθέσιμη στην ακαδημαϊκή κοινότητα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο προσωπικό και ηλεκτρονικά με e-mail ή μέσω του συστήματος διαδανεισμού IRIS.

Α.6 Κατάθεση εργασιών

Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή τους. Η βεβαίωση κατάθεσης αποστέλλεται από τη Βιβλιοθήκη ηλεκτρονικά στους καταθέτες οι οποίοι θα πρέπει να την προωθήσουν στην Γραμματεία τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.

Α.7 Βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων ή προστίμων

Οι βεβαιώσεις μη οφειλής τεκμηρίων ή προστίμων στη Βιβλιοθήκη, για όσους φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, εκδίδονται από το Γραφείο Δανεισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Α.8 Εγγραφή νέων μελών

Η εγγραφή νέου μέλους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και ολοκληρώνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά την ημέρα προσέλευσης.

Α.9 Πρόσβαση σε εντυποανάπηρους φοιτητές

Με τη βοήθεια της προσβάσιμης πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης AmeLib που αναπτύχθηκε ως οριζόντια δράση του ΣΕΑΒ, προσφέρεται προσωποποιημένη πρόσβαση για φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης σε προσβάσιμα ακαδημαϊκά ελληνικά συγγράμματα. Η είσοδος στην υπηρεσία απαιτεί αυθεντικοποίηση χρήστη και είναι απαραίτητη η χρήση κωδικού και συνθηματικού. Οι φοιτητές του ΟΠΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία.

Α.10 Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη

Η επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και η εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να πραγματοποιείται  οποιαδήποτε ώρα, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε μας»,  τηλεφωνικά με ωράριο Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-17:00 και με ζωντανή σύνδεση μέσω της εφαρμογής Skype for Business, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00 – 14:00. Προσφέρεται επίσης στα μέλη ΔΕΠ βοήθεια στη χρήση του λογισμικού λογοκλοπής.

Για αιτήματα του κοινού σχετικά με πρόταση δωρεάς έντυπου υλικού, η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά έπειτα από τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από την πολιτική δωρεών.

Επιτόπιες Υπηρεσίες

Β. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λόγω των ειδικών συνθηκών, και για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας επιτρέπεται η προσέλευση στη βιβλιοθήκη και η δια ζώσης εξυπηρέτηση μόνο των μελών της κοινότητας του ΟΠΑ κατόπιν επίδειξης της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης, σε περίπτωση που προκύψει αυτή η ανάγκη εξ αιτίας επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού, θα καταγράφεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου των επισκεπτών, η ημέρα και η ώρα προσέλευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη και τη χρήση των υπηρεσιών της είναι η τήρηση των μέτρων προστασίας που προτείνονται, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Την αποφυγή επίσκεψης στη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σύμπτωμα συμβατό με τον COVID-19 και μέσω τηλεφωνικής ή ψηφιακά υποστηριζόμενης επικοινωνίας με το προσωπικό να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.
  • Την τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής που συστήνονται από τον ΕΟΔΥ και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  • Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από το προσωπικό που συναλλάσσεται με το κοινό όσο και από τους επισκέπτες,
  • Τη χρήση ατομικού αντισηπτικού διαλύματος,
  • Την τήρηση της προβλεπόμενης αποστάσεως 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων στο χώρο της Βιβλιοθήκης,
  • Ειδικά για το Αναγνωστήριο του κεντρικού κτηρίου, την είσοδο από τη δεξιά πόρτα και την έξοδο από την άλλη πόρτα προκειμένου να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συγχρωτισμός.

Β.1 Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας για τη δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού διαμορφώνεται ως εξής:

Κεντρικό Αναγνωστήριο (Πατησίων 76)

Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 17:00

Αναγνωστήριο Τροίας (Τροίας 2)

Δευτέρα – Παρασκευή, 12:00 – 18:00

Β. 2 Χρήση των υποδομών για ατομική μελέτη
 
Επιτρέπεται η είσοδος για ατομική μελέτη μόνο στα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ, σε συγκεκριμένα τραπεζοκαθίσματα που έχουν οριστεί γι αυτό το σκοπό, στα οποία έχει εξασφαλιστεί  η απόσταση των 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των προσώπων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν για μελέτη θα ορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μελέτης που εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση των υποδομών,  χωρίς να απαιτείται προκράτηση.
 
Σε περίπτωση υψηλής ζήτησης της υπηρεσίας, το προσωπικό δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει την αποχώρηση των επισκεπτών έπειτα από την παρέλευση 2 ωρών παραμονής στο Αναγνωστήριο.
 
Κάθε νέος χρήστης της υπηρεσίας αναλαμβάνει την ευθύνη να απολυμαίνει το τραπεζοκάθισμα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει με απολυμαντικό που προσφέρεται από την Υπηρεσία.
 
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των βιβλιοστασίων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης από τους επισκέπτες (Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, scanners κ.λπ.) ως μέτρο αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού. Το έντυπο υλικό των βιβλιοστασίων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β.3.
 
Η είσοδος στο Αναγνωστήριο προϋποθέτει την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ΟΠΑ και καταγραφή του ονοματεπώνυμου, του αρ. μητρώου, της ημέρας και της ώρας προσέλευσης.
 
Β.3 Κυκλοφορία έντυπου υλικού
 
Για θέματα χρήσης, δανεισμού και διαδανεισμού έντυπου υλικού των συλλογών της Βιβλιοθήκης και παραλαβής συγγραμμάτων της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι δυνατή η δια ζώσης εξυπηρέτηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Ο δανεισμός έντυπων βιβλίων επιτρέπεται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ κατόπιν συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και επίδειξης της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά την ημέρα προσέλευσης του ενδιαφερομένου. Έπειτα από την κατάθεση του αιτήματος, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων.
 
Η επιστροφή του έντυπου υλικού δεν απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.  Τα βιβλία επιστρέφονται στον ειδικό χώρο που υποδεικνύει το προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό.
 
Όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες για μελέτη εντός των Αναγνωστηρίων ή επιστρέφονται από δανεισμό, παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης για τουλάχιστον 72 ώρες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ώστε να είναι ασφαλής η επόμενη χρήση τους. Τα βιβλία δανείζονται ξανά, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ο απαιτούμενος χρόνος των 72 ωρών από την ημερομηνία επιστροφής. Εξ αιτίας αυτού του μέτρου, το προσωπικό ενδέχεται να ζητήσει να επιστραφεί νωρίτερα από την ημερ/νία επιστροφής ένα βιβλίο, στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση γι αυτό.
 
Β.4 Επιστροφές συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΥ»
 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν λάβει ειδοποίηση από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ να επιστρέψουν συγγράμματα που έχουν προμηθευτεί από λάθος, μπορούν να τα επιστρέφουν στο Αναγνωστήριο του κεντρικού κτηρίου κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Κάθε μέτρο προστασίας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της πορείας της νόσου και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ελληνικής κυβέρνησης.