Προσωρινή ηλεκτρονική πρόσβαση σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά μαθήματα της IEEE eLearning Library μέχρι 30.06.2020

Προσωρινή ηλεκτρονική πρόσβαση σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά μαθήματα της IEEE eLearning Library μέχρι 30.06.2020                                                                   

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον καιρό του κορωνοϊού παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην IEEE eLearning Library έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο είναι εφικτή μόνο με αυθεντικοποίηση μέσω VPN ή Shibboleth (Επιλογή Institutional Sign In από την ιστοσελίδα του εκδότη -->. Shibboleth --> Heal-link --> Athens University of Economics and Business --> ιδρυματικός κωδικός πρόσβασης).

Η IEEE eLearning Library προσφέρει υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα σε θέματα συναφή με τις επιστήμες της μηχανικής (αερομηχανική, βιοτεχνολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτική, ενέργεια, κλπ). Παρέχονται εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, παρέχοντας στο διδακτικό προσωπικό και στους σπουδαστές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εμπλουτισμένους τρόπους μάθησης.

Κατά τη χρήση του περιεχομένου της IEEE eLearning Library, παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω (αντιγραφή από το μήνυμα του παρόχου):

  1. IEEE is the owner of all rights, titles, and interests in and to the database, including all copyright and other intellectual property rights under United States and International laws.
  2. The database is offered herein on an «as is» basis. IEEE makes no warranty as to the quality, performance, or compatibility of the database.
  3. Authorized users are not permitted to create a searchable archive by using robots or intelligent agents to access, search, and/or systematically download any portion of IEEE Xplore.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκδοτικοί οίκοι μπορούν να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο που διαθέτουν και συνεπώς αυτή να μην είναι εφικτή όπου δεν καλύπτεται από συνδρομές του ΣΕΑΒ ή της Βιβλιοθήκης. Παρακαλούμε ακολουθείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης καθώς περιστατικά μη ορθής χρήσης της υπηρεσίας μπορεί να προκαλέσουν την ανάκληση της ελεύθερης πρόσβασης.

Η ενημέρωση για συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται  με ανοικτή πρόσβαση περιορισμένης διάρκειας εξ αιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας θα είναι συνεχής και θα ανανεώνεται με κάθε ευκαιρία. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ