Πιστοποίηση Υψηλής Ποιότητας για τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση του ΟΠΑ

Δελτίο Τύπου

Πιστοποίηση Υψηλής Ποιότητας για τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση του ΟΠΑ 

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης 4 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου (ΠΜΣ). 

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:  

(α) στις  Διεθνείς Διαπραγματεύσεις  

(β) στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση  

(γ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και  

(δ) στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό  

συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Σημειώνεται ότι η διάρκεια πιστοποίησης των ΠΜΣ ορίζεται για πέντε έτη. 

Ο  Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, αναφερόμενος στις πιστοποιήσεις των τεσσάρων ΠΜΣ του ΟΠΑ δήλωσε: «Το ΟΠΑ καλωσορίζει με μεγάλη ικανοποίηση το πόρισμα της πιστοποίησης της έγκριτης αρχής διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για άλλη μια διάκριση του Πανεπιστημίου που έρχεται να επιβεβαιώσει το σημαντικό έργο που εκπονείται από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και αντανακλά την υψηλή ποιότητα των προγραμμάτων μας διεθνώς. Άλλωστε, η υψηλή ζήτησή τους το επιβεβαιώνει, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σύντομα θα ακολουθήσει η πιστοποίηση και των υπολοίπων μεταπτυχιακών προγραμμάτων». 

 

ID: 4231

Τελευταία ενημέρωση: 16-01-2024

Μπορείτε να βρείτε τις εκθέσεις πιστοποίησης των τεσσάρων ΠΜΣ πατώντας εδώ.