Παρουσίαση – ενημέρωση από την ΑΔΙΠ

Έπειτα από πρόσκληση της ΜΟΔΙΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΟΠΑ, με θέμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
Η συνάντηση έλαβε χώρα την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην συνάντηση έγινε παρουσίαση–ενημέρωση για την διαδικασία της πιστοποίησης από την κα. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ, και τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη, Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΔΙΠ, οποίοι εστίασαν στα ακόλουθα θέματα :

  • Η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως αποστολή της ΑΔΙΠ
  • Τι είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση;
  • Αναμενόμενα αποτελέσματα της πιστοποίησης
  • Σύγκριση Πιστοποίησης και Αξιολόγησης
  • Οι Σημαντικότερες Απαιτήσεις του Προτύπου 
  • Υλικό Τεκμηρίωσης
  • Προετοιμασία πιστοποίησης

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης. Στην παρουσίαση–ενημέρωση παρευρέθηκαν οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, το Συμβούλιο της ΜΟΔΙΠ, μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και η διοικητική υποστήριξη του Γραφείου της ΜΟΔΙΠ.